สลาก ดิจิทัล ธกสธ.ก.ส.ออกสลากดิจิทัล หน่วยละ 50 บาท ลุ้นรางวัลที่หนึ่ง 5 ล้าน

สลาก ดิจิทัล ธกสธ.ก.ส.ออกสลากดิจิทัล หน่วยละ 50 บาท ลุ้นรางวัลที่หนึ่ง 5 ล้านธ.ก.ส. ออก “สลากดิจิทัล” วงเงินรวม 30,000 ล้าน ซื้อผ่านแอป ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus หน่วยละ 50 บาท ตั้งแต่ 3 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป
ธ.ก.ส. ออกสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile